I februar lyste Høyesterett ut to ledige embeter. Denne gangen er det dommerne Kristin Normann og Arne Ringnes som skal erstattes.

Normann fylte 70 år allerede nå den 1. mai, og ble i statsråd 8. mars innvilget avskjed i nåde fra 1. juni 2024. Ringnes skal sitte helt frem til sin 70-årsdag i april neste år. Hans avgang skal imidlertid forskutteres, for å dekke inn forventet fravær det neste året, opplyste justitiarius i vinter.

Annonse

Are you ready to be part of a dynamic and rapidly expanding crypto company?

Fire menn

Under onsdagens møte besluttet Innstillingsrådet for dommere å innstille Eyvin Sivertsen på topp, foran Christian Lund. På oppfølgerplassene har rådet innstilt Thomas Christian Poulsen og Erlend Haaskjold.

Sivertsen og Lund er begge lagmenn, det vil si avdelingsledere, i Borgarting lagmannsrett – Lund siden 2020 og Sivertsen siden 2022.

Sivertsen startet karrieren hos Sivilombudsmannen, og har siden vært i Lovavdelingen og hos Regjeringsadvokaten, frem til han ble lagdommer i 2011. Sivertsen søker Høyesterett for første gang.

Lund hadde en lang advokatkarriere bak seg da han ble lagdommer i 2014. Han begynte i Norsk Hydro, før han gikk videre til BAHR, og senere Regjeringsadvokaten. Fra 2012 og frem til dommerutnevnelsen i 2014 var han partner i Thommessen. Lund har fra tidligere vært innstilt til Høyesterett flere ganger, men utenfor sikker plass.

Runners up

Utenfor de sikre plassene er Thomas Christian Paulsen kommet inn på tredje plass. Også han er i dag i Borgarting lagmannsrett, dit han kom fra stilling som utreder i EFTA-domstolen i 2014. Før det var han utreder i Høyesterett. Poulsen søker for andre gang, men ble ikke innstilt sist.

Den siste plassen gikk til Schjødt-partner Erlend Haaskjold, som i likhet med Lund har vært innstilt i en tidligere runde. Haaskjold har, også i likhet med Lund, lang advokatbakgrunn, hos Regjeringsadvokaten, Thommessen, Arntzen de Besche og nå senest Schjødt. 

De andre søkerne til stillingen var:

  1. Anette Isachsen Kræmer, lagdommer i Borgarting lagmannsrett
  2. Torunn Elise Kvisberg, lagdommer i Eidsivating lagmannsrett
  3. Kjersti Buun Nygaard, lagmann i Borgarting lagmannsrett
  4. Marius Stub, lagdommer i Borgarting lagmannsrett
  5. Bettina Banoun, partner i Wiersholm
  6. Morten Holmboe, professor i politivitenskap ved Politihøgskolen