Ifølge ringrever ved juridisk fakultet i Oslo, har det aldri vært mer enn én kandidat til stillingen som dekan ved juridisk fakultet i Oslo. Men i år blir det annerledes. Søndag gikk fristen for å melde seg på ut, og ifølge kommunikasjonssjef Steinar Hafto Myre er det to team som har varslet at de ønsker å stille til valg:

• Professor ved institutt for offentlig rett, Ragnhild Hennum, stiller med Vibeke Blaker Strand som forskningsdekan og Tarjei Bekkedal som studiedekan.

• Professor ved Nordisk institutt for sjørett, Trine Lise Wilhelmsen, stiller med Geir Stenseth som forskningsdekan og Benedikte Høgberg som studiedekan.

– De ansatte har fått tilsendt begge teamenes valgplattformer, og vi holder nå på å planlegge valgmøter. Vi har ingen erfaring med at det er valgkamp om dette vervet, så veien blir til litt mens vi går. Vi ser for oss at vi i uke 41 skal holde et valgmøte, der de to kandidatene skal få presentere seg selv, og bli utfordret av en moderator, slik at vi får belyst forskjellen mellom de to alternativene, forteller Myre.

Selve valget holdes i perioden 18. til 25. oktober.

– Null reform!

Team Hennum skriver i sitt program blant annet at studiene i dag har en god struktur, og at det «ikke er behov for studiereformer eller omfattende omlegging». De skriver også at de ønsker å «løfte frem virksomheten som drives i fakultetets ulike fagmiljøer, slik at vi blir mer synlige for kolleger, studenter og interesserte utenfor fakultetet».

Les hele Hennum-plattformen her

Team Wilhelmsen skriver i sitt program blant annet at fakultetet etter deres syn «bør ledes nedenfra og opp, ikke ovenfra og ned». Videre ønsker de «en tettere dialog og et godt samarbeid med studentrepresentanter for å utveksle ideer, styrke studiekvaliteten og forankre behov for endringer».

Les hele Wilhelmsen-plattformen her

Dekanatet velges for fire år av gangen. Nåværende dekan, Dag Michalsen, har sittet i fire år, og har takket nei til gjenvalg. Michalsen har ledet fakultetet sammen med studiedekan Erling Hjelmeng og forskningsdekan Alf Petter Høgberg.