Domstolreformen innebærer at de aller fleste domstollederstillingene i første instans må besettes på nytt. Noen steder har det vært stor konkurranse, som i Agder, der tre av de nåværende sorenskriverne i regionen søkte. Andre steder, som i Oslo, kun én reell søker.

Fredagens beslutninger fra Kongen:

 1. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud er utnevnt til sorenskriver ved Buskerud tingrett.
 2. Sorenskriver Kåre Ingvard Skognes er utnevnt til sorenskriver ved Midtre Hålogaland tingrett .
 3. Sorenskriver Odd Magne Gjerde er utnevnt til sorenskriver ved Romerike og Glåmdal.
 4. Sorenskriver Ingjerd Thune er utnevnt til sorenskriver ved Vestre Innlandet tingrett.
 5. Konstituert sorenskriver Mari Bø Haugstad er utnevnt til sorenskriver ved Østre Innlandet tingrett.
 6. Sorenskriver Finn-Arne Schanche Selfors er utnevnt til sorenskriver ved Sis-ja Nuorta- Finnmárkku diggegoddi/Indre og Østre Finnmark tingrett.
 7. Sorenskriver Kirsti Høegh Bjørneset er utnevnt til sorenskriver ved Møre og Romsdal tingrett.
 8. Sorenskriver Yngve Svendsen er utnevnt til sorenskriver ved Oslo tingrett.
 9. Sorenskriver Ragnhild Borgerud er utnevnt til sorenskriver ved Søndre Østfold tingrett.
 10. Sorenskriver Robert Versland er utnevnt til sorenskriver ved Agder tingrett.
 11. Plan- og utviklingssjef Annlaug Helene Kjelstad er utnevnt til jordskifterettsleder ved Sogn og Fjordane jordskifterett.
 12. Jordskifterettsleder Arve Konstali er utnevnt til jordskifterettsleder ved Agder jordskifterett.