Lagdommer Kyrre Grimstad tiltrer etter nyttår som assisterende direktør ved Stortinget. Mandag gikk søknadsfristen ut for det ledige embetet han etterlater seg i Borgarting lagmannsrett.

I alt har sju menn og fem kvinner meldt seg. Fem av søkerne har fått innvilget unntak fra offentlighet. Blant søkerne er en lagdommer fra Agder lagmannsrett, Espen Ødegaard, og en fotball-ekspert fra NRK, Lise Klaveness.

Klaveness er nå i Norges Bank, og har tidligere vært advokat i Hjort og dommerfullmektig i Oslo tingrett.

Søkerlisten er:

 • Haakon Utne Kierulf (51), Haslum. Advokat.
 • Gaute Skirbekk (55), Oslo. Nestleder i helseavdelingen og seksjonssjef hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 
 • Kari-Grethe Stave (41), Oslo. Seniorrådgiver/politiins​pektør i internasjonal seksjon.
 • Lise Klaveness (36), Oslo. Juridisk spesialrådgiver i Norges Bank.
 • Stine Jarslett (45), Oslo. Advokat ved Jernbaneverket/Bane NOR.
 • Espen Ødegaard (62), Sofiemyr. Lagdommer ved Agder lagmannsrett.
 • Lars-Kaspar Andersen (52), Oslo. Politiadvokat ved Økokrim.
 • Kvinne (unntatt offentlighet)
 • Kvinne (unntatt offentlighet)
 • Mann (unntatt offentlighet)
 • Mann (unntatt offentlighet)
 • Mann (unntatt offentlighet)

Se søkerlisten med CV her