Mandag opphevet Høyesteretts ankeutvalg en interneringskjennelse fra Borgarting. Kun koronasituasjonen hindrer politiet fra å sende den internerte usbekeren ut av landet, og ankeutvalget mente lagmannsretten ikke hadde drøftet konsekvensen av dette.

Nå har Borgarting behandlet saken på nytt, og der ble usbekeren løslatt. Retten skriver:

«Uten koronarestriksjonene ville utlendingsmyndighetene har klart å gjennomføre uttransporteringen i de syv ukene som har gått siden de mottok reisedokumenter og annen nødvendig dokumentasjon.»

Forsvarer Trond Olsen Næss tror avgjørelsen innebærer at flere må løslates.

– Kjernen i saken er at politiet ikke kan holde utlendinger fengslet på Trandum ut over 12 uker fordi det er pandemi og uttransport ikke lar seg gjennomføre. Koronasituasjonen er et problem, men heldigvis ingen fengslingsgrunn. Jeg vil anta at det er flere som nå må løslates, sier Næss.

12 uker er maksgrensen for hvor lenge politiet kan internere utlendinger, med mindre transporten forsinkes av manglende samarbeid. Et spørsmål i saken har vært hvordan dette stiller seg om transporten bare i starten av 12-ukers perioden forsinkes av manglende samarbeid. Kommer denne eventuelle forsinkelsen i tillegg til 12-ukersfristen?

Vurderer anke

I mandagens kjennelsen fra Høyesterett står det at dette spørsmålet ikke er behandlet i rettspraksis tidligere. Ankeutvalget kommer imidlertid til at slike forsinkelser kan føre til forlenget internering, men bare dersom det er en nær faktisk og tidsmessig sammenheng mellom forsinkelsen og behovet for fortsatt internering. 

Kristel Lee Høgslett, seksjonsleder for juridisk seksjon i Politiets utlendingsenhet (PU), mener Høyesteretts kjennelse innebærer at det i andre saker kan være hjemmel for fortsatt internering.

– Det vises til at Høyesteretts ankeutvalg ikke utelukker at tidligere forsinkelser i returarbeidet kan gi grunnlag for forlenget internering utover 12 uker, men for at tidligere forsinkelser skal kunne begrunne ytterligere internering må det være en «nær faktisk og tidsmessig sammenheng mellom forsinkelsen og behovet for internering».

Hun forteller at usbekeren ble løslatt onsdag, mot pålegg om bestemt oppholdssted.

– Politiet vurderer å anke lagmannsrettens avgjørelse, sier Høgslett.