Advokat Truls Lier er utnevnt til tingrettsdommer i Kristiansand. (Foto: PWC/Scanpix)

Tre dommere utnevnt i statsråd

Dommerembeter til Hålogaland lagmannsrett, Kristiansand tingrett og Bergen tingrett ble behandlet i statsråd fredag.

Fredagens statsråd resulterte i tre ferske dommerutnevnelser, alle i tråd med Innstillingsrådets innstillinger.

Frode Stock ble utnevnt til lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett, Kristin Farstad til tingrettsdommer ved Bergen tingrett og Truls Lie til tingrettsdommer ved Kristiansand tingrett. 

Frode Stock (38) er for tiden konstituert lagdommer i Hålogaland. Han er i permisjon fra stilling som politiadvokat i Troms politidistrikt og har tidligere vært rådgiver hos Fylkesmannen i Troms, dommerfullmektig i Trondenes tingrett og amanuensis ved Universitetet i Tromsø. 

Kristin Farstad (58) har tidligere vært konstituert sorenskriver ved Lofoten tingrett og har lang fartstid som partner i Simonsen Vogt Wiig. Hun har også vært blant annet konstituert statsadvokat.

Truls Lie (38) er advokat og direktør i PWC innen sektoren shipping, offshore og oljeservice. Han har tidligere arbeidet i Finansdepartementets skattelovavdeling, i Thommessen og som dommerfullmektig.