Torsdag forrige uke kjempet de regionale vinnerne av prosedyrekonkurransene ved de juridiske fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø om seieren i den nasjonale finalen. Et enstemmig dommerpanel kåret Tromsø-duoen Lind og Johansen til Norges beste prosedyrelag blant jusstudenter.

For første gang ble konkurransen arrangert i Tromsø, med advokatfirmaet Thommessen som hovedsponsor.

Fiktiv rettssak

ELSAs prosedyrekonkurranse er en fiktiv rettsak der studentene blant annet blir testet i den materielle jussen, deres overbevisningsevne og hva slags helhetsinntrykk de gir. Rettsområdene for årets konkurranse var dynamisk tingsrett og konkurs. Oppgaveforfatter var universitetslektor ved UiO, Knut Sande.

Tromsøjentene konkurrerte mot Oslostudenten Muniba Ahmad og Bergensstudentene Jørgen Nordsveen Hustad og Fredrik Svartberg Tonholt.

Faktum i oppgaven gjaldt tvist om en Volkswagen-bil var omfattet av den spillegale Peder Ås’ konkursbeslag. Lagene deltok i to runder hver slik at de fikk representert både saksøker og saksøkte.

Dommerpanelet

Vinnerne ble kåret av tidligere høyesterettsdommer Bård Tønder, tidligere førstelagmann i Hålogaland lagmannsrett Arild O. Eidesen og advokatfullmektig i Thommessen Morten Coward Lindstad.

Tønder uttalte under voteringen at å prosedere handler om å overbevise dommerne gjennom troverdighet, fornuft og følelser. Han fremhevet at Tromsølaget var eksemplariske på å fokusere på faktum og rettskilder, og spesielt forholdet mellom disse.

Fornøyde vinnere

Lind og Johansen omtaler konkurransen som et høydepunkt i studiet så langt.

– Vi har lært utrolig mye på kort tid og fått testet oss under press. Dessuten er det en fin avveksling fra lesesal. Å vinne var bare en bonus, sier jentene.