​Ifølge Innstillingsrådets praksisnotat skal det i utgangspunktet innstilles minst tre kandidater til ledige embeter. Dette fravikes relativt hyppig, ikke minst når det som ved den ferske utlysningen i Hålogaland lagmannsrett kun dukker opp to søkere.

Annonse

Advokat | Advokatfullmektig | Oslo | M&A

To stillinger

Mandag holdt innstillingsrådet årets første møte, og der ble det vedtatt at begge de to søkerne skal innstilles. På topp, og dermed etter alle solemerker også den som vil bli utnevnt, har rådet plassert professor i rettsvitenskap Ingvild Jacobsen.

Hun ble nylig konstituert som lagdommer ved samme domstol, for tredje gang, men har siden 2018 primært hatt sitt virke som professor ved Universitetet i Tromsø. Der har hun blant annet ledet Norsk senter for havrett.

Det ledige embetet i Tromsø klarte originalt nok å tiltrekke seg to søkere med doktorgrad. Den andre tilhørte Katrine Holter, som i dag er førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Politihøgskolen. Hun har doktorgrad i strafferett fra Universitetet i Bergen, har dessuten erfaring som forsvarer i Advokatfirmaet Sulland.

Seks søkere

​Den andre stillingen som ble behandlet denne uken, gjelder et embete i Vestre innlandet tingrett med kontorsted på Lillehammer. Domstolen har, i tillegg til Lillehammer, rettssteder på Fagernes, Gjøvik, og Vågå.

Til denne stillingen meldte det seg seks reelle søkere, og her har rådet klart å oppfylle ambisjonen om å innstille tre personer. De tre er

  1. Hege Stensland Sveen, tingrettsdommer i Vestre Innlandet tingrett, Vågå,
  2. Lars Veen, advokat i Thallaug, og
  3. Elisabeth Skjelle Aasdal, nemndleder i Fylkesnemnda.

Annonse

Vi søker erfaren advokat til vår avdeling for familie, arv og skifte

Fra Virke

Hege Stensland Sveen har allerede vært dommer ved samme tingrett i et år, men da med kontorsted i Vågå. Nå flytter hun altså kontor til Lillehammer, hvoretter det eventuelt skal fylles på i Vågå. Før hun i 2022 ble utnevnt til tingrettsdommer var Sveen leder for Hovedorganisasjonen Virkes avdeling for forretningsjus og prosess. Hun har også lang fartstid fra Konkurransetilsynet.