Ansatte i politiet har over tid har påpekt at de og deres familier altfor ofte utsettes for trusler og ubehagelige hendelser som følge av jobben i politiet, ifølge Justisdepartementet. Da justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) gjestet årsmøtet i Politiets Fellesforbund (PF) i Sørvest politidistrikt fortalte hun at regjeringen skal sette ned et utvalg som skal se på hvordan identiteten deres bedre kan skjermes, skriver Stavanger Aftenblad.

– Det er viktig for meg at dette utvalget skal samarbeide og lytte til fagforeningene. Vi har behov for en grundig vurdering av om samfunns- og trusselutviklingen tilsier bedre muligheter for skjerming av identiteten til ansatte i politiet og kriminalomsorgen, sier Mehl i en pressemelding.

Annonse

Customer liability manager

Utvalget skal vurdere behovet for lovendringer og andre tiltak for nødvendig identitetsskjerming i de to etatene. Det skal ha minst to innspillsmøter med de største fagforeningene i Kriminalomsorgen, politiet og påtalemyndigheten.

Utredningen skal leveres innen utløpet av januar 2024.

Dette er utvalget:

  • Professor Asbjørn Strandbakken ved juridisk fakultet, Universitetet i Bergen.
  • Førsteamanuensis Ingvild Bruce ved Politihøgskolen.
  • Tingrettsdommer Marianne Nergaard Magnus ved Salten og Lofoten tingrett.