– Jeg er svært motivert til å fortsette en periode til.

– Fordi?

– Fordi det skjer veldig mye nå som vi har satt i gang i løpet av disse årene. Både med hensyn til de mulighetene som ligger i digitaliseringen av domstolene, og i forhold til den nye økonomiske virkeligheten vi har i offentlig sektor, sier Urke.

Han forteller at dette er de to hovedproblemstillingene som skiller seg ut i den overordnede strategien fremover. 

– Nå er det stort sett snakk om hvordan vi skal få mer ut av de pengene vi har, og da må vi for eksempel se på slike ting som at saksbehandlingen i snitt tar mer tid i andreinstans enn i førsteinstans. Vi burde ha et system der det var omvendt, sier Urke.

Domstolkommisjonen

Gjennom sin plass i Domstolkommisjonen har Urke rikelig anledning til å spille inn forslag knyttet til disse spørsmålene. Kommisjonen skal avgi en delutredning om struktur til høsten, og deretter resten av utredningen i 2020.

– Det blir mange spennende oppgaver fremover, sier Urke.

Urke var rådgiver for High Judicial and Prosecutorial Council (HJPC) i Bosnia-Herzegovina, som tilsvarer DA i Norge, da han ble ansatt som Tor Langbachs etterfølger for seks år siden. Han har også bakgrunn blant annet fra Regjeringsadvokaten og Schjødt, og var dessuten innom Drammen tingrett som konstituert tingrettsdommer.

Se stillingsutlysningen her