Årstallene ble publisert sist uke, men ble først omtalt av VG onsdag. UNE opplyser at den fikk medhold i 29 av 53 rettskraftige dommer, en medholdsprosent på 55.

Dette er lavere enn snittet for de tre siste årene samlet. For perioden 2020-2022 var medholdsprosenten i tingretten 73 prosent. I lagmannsretten var den nede i 61 prosent.

Annonse

Ønsker du å spesialisere deg innen eiendom og selskapsrett?

– Medholdsprosenten er ikke helt der vi ønsker. Samtidig var det færre rettssaker i fjor enn tidligere år, så da gjør den enkelte dom større prosentvis utslag. Vi har derfor ikke tapt flere saker i rene tall enn før, skriver  avdelingsdirektør i UNE Ketil Larsen i en pressemelding.

Han skriver videre at det at UNE ikke har fått medhold, ikke er ensbetydende med at utfallet er feil.

– Det kan være at begrunnelsene våre må bli tydeligere. Domstolskontroll er en viktig del av rettsvernet. Og dommer er viktige tilbakemeldinger på om saksbehandlingen vår holder den standarden den skal etter regelverket, skriver UNE.

Leder i Advokatforeningens forsvarergruppe, Marius Dietrichson, sier til VG at den lave medholdsprosenten er et kraftig signal om at noe er feil i forvaltningen eller i saksbehandlingen.

– Jeg er ikke kjent med noen annen statlig instans som har så lav medholdsprosent på sine vedtak når de først prøves av domstolen, sier Dietrichson.