– Mens regelverket for andre ansatte i staten er grundig vurdert og endret en rekke ganger, ble de grunnleggende bestemmelsene knyttet til embetsmenn fastslått allerede i Grunnloven i 1814. Det er med andre ord på høy tid med en gjennomgang av embetsmannsordningen, skriver kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i pressemeldingen regjeringen sendte ut før helgen.

I statsråd fredag ble det nedsatt et utvalg for å gjennomgå dagens regelverk knyttet til den særskilte ansettelsesformen. Utvalget skal blant annet vurdere om hensynene som begrunnet innføringen av ordningen fortsatt gjelder i dag, vurdert på bakgrunn av utviklingen i samfunnet, staten og arbeidslivet for øvrig. Statsansatteloven, som ble vedtatt i 2017, har ført til at det har oppstått nye ulikheter mellom embetsmenn og øvrige statsansatte.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ifølge mandatet skal utvalget vurdere hvilke stillinger som eventuelt fortsatt skal være embetsmannsstillinger, og om statusen bør få en kjønnnsnøytral tittel.

– Dette er en spennende og viktig jobb. Det er lenge siden embetsmannsordningen har vært vurdert. Nå får jeg sammen med et kompetent utvalg, mulighet til å foreta en helhetlig og prinsipiell gjennomgang av alle sider ved ordningen, sier Lucy Terese Smith Ulseth, som leder utvalget, i en pressemelding.

NOUen skal etter planen være ferdig innen utløpet av juni 2023. Mandatet finner du her.