Det bekrefter utvalgsmedlem Ketil Myhre overfor Dagbladet.

– Dette er ikke et forhold som utvalget vil foreta noen vurdering av. Vårt mandat er å vurdere om dommere har overtrådt sine plikter som dommere, eller på annen måte opptrådt i strid med god dommerskikk, sier Myhre.

Skoghøy fikk et varsel mot seg fra en student da han var professor ved Universitetet i Tromsø (UiT).

Annonse

Legal Counsel - Norway

Skal gi merknader

Tilsynsutvalget fikk en henvendelse om saken fra høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie. Skoghøy har allerede forklart seg for utvalget. Denne uttalelsen skal forelegges for Øie, slik at hun kan gi eventuelle merknader.

– Det er for tidlig for meg å si hvor lang tid det vil ta før saken er tilstrekkelig utredet til at utvalget samlet kan ta en vurdering, sier Myhre.

Ifølge VG fikk Skoghøy et skriftlig advarsel av UiT. I varselet heter det at han møtte en ung jusstudent i en taxikø, hvorpå hun ble med ham hjem, fikk servert alkohol og overnattet. Kvinnen hevder det skjedde en seksuell handling, men Skoghøy avviser dette. Hun anmeldte senere saken, men den ble henlagt.

I advarselen beskrives ifølge VG framferden som «et grovt brudd på den tillit som vi forventer av ansatte i toppstillinger ved UiT».

– Stusser litt

Da brevet fra justitiarius Øie ble kjent, kommenterte Skoghøy saken overfor NTB.

– Jeg stusser litt over det, sa han.

Skoghøy hevdet at fristene for denne typen saker var utløpt.

Fra før er det offentlig omtalt at høyesterettsdommeren anklager sin tidligere kone for å ha forgiftet ham, en påstand hun har avvist.

Som den med lengst ansiennitet i Høyesterett er Jens Edvin A. Skoghøy stedfortredende høyesterettsjustitiarius, og når han innehar den rollen, er han den fjerde høyest rangerte personen her i landet, etter kongen, stortingspresidenten og statsministeren.

Til VG forteller Skoghøy at han har planer om å returene til stillingen som høyesterettsdommer 16. januar.