I dommen, som først ble omtalt av Vårt Oslo , skriver Oslo tingrett at siktede har samtykket i at saken blir avgjort ved tilståelsesdom.

Den profilerte advokaten erkjente selv i et innlegg på sin Facebook-profil at han var tatt for promillekjøring.

Annonse

Advokatfullmektig | Trondheim

– Utåndingsprøven viste at jeg fortsatt hadde promille i kroppen tilsvarende 0,88. Jeg hadde med andre ord gjort den alvorlige feilvurderingen å ikke vente lenge nok før jeg satt meg bak rattet etter en hyggelig kveld, skrev Wessel-Aas.

– Kjøringen medførte ingen uhell eller utforkjøring. Det var ellers ingen spesielle forhold rundt selve kjøringen som etter rettens syn har betydning for straffeutmålingen, står det i dommen.

I tillegg til boten på 300.000 kroner og betinget fengsel, er Wessel-Aas fratatt førerkortet i 19 måneder. Dersom han ønsker å få førerkortet tilbake, må han etter dette avlegge ny førerprøve.

Jon Wessel-Aas har særlig jobbet med ytringsfrihetssaker og medierett. Siden 2020 har han vært leder av Den Norske Advokatforening.