Aktor la i prosedyren ned påstand om at Saeme skulle fradømmes retten til å være offentlig forsvarer, i tillegg til 10 måneders fengsel.

Påtalemyndigheten mener Saeme gjorde seg skyldig i grov korrupsjonen ved at han, i bytte mot kontanter, skulle sørge for at det ikke ble reist tiltale i en heroinsak der hans klient var siktet.

– Vi mener det kom klart frem under avhørene at påtalemyndighetens egne vitner at det ikke var faktisk grunnlag for tiltalen, uttalte forsvarer John Christian Elden etter prosedyren.

Mandag falt dommen, og Saeme blir frifunnet på alle punkter. Det var VG som først omtalte avgjørelsen.

Ikke bevist

I dommen legger Oslo tingrett til grunn at Saeme, i Hamburg, mottok en konvolutt med € 5500, og at pengene var samlet inn og overlevert til Saeme etter instruks fra Saemes klient. Retten mener imidlertid det er uklart hva som egentlig var formålet med betalingen.

Retten mener vitneforklaringer kan peke i retning av at klienten svevde i den villfarelse at han selv måtte betale sin offentlig oppnevnte forsvarer, og at Saeme ikke korrigerte denne oppfatningen. Retten peker videre på at en eventuell strafferettslig forfølgning av dette ikke faller inn under denne saken.

NTB_SC3ZcN-BhpA.jpg
Forsvarer John Christian Elden. (Foto: Fredrik Hagen/NTB)

Retten skriver:

«Selv om Saemes forklaring legges til grunn – om at dette var mottagelse og oppbevaring av klientmidler – kan retten vanskelig se det annerledes enn at Saemes opptreden i historien om konvolutten med de € 5500 fra (klientens) kontakter i Hamburg, og den etterfølgende kritikkverdige håndteringen av klientmidler, fremstår i beste fall som uryddig og lite tillitsvekkende advokatopptreden. Det vises til at da Saeme mottok konvolutten med pengene fra (klientens) kontakter i Hamburg, var hans klient (NN), siktet for oppbevaring av ca. 3,7 kilo heroin. Saeme har på denne måten satt seg selv i en situasjon hvor det ikke var urimelig at det ble en eller annen form for politietterforskning rundt Saemes befatning med beløpet.

Bevisførselen har imidlertid ikke vist med tilstrekkelig sikkerhet at det foreligger korrupsjon og bedrageri (...)»

Saemes advokatbevilling er suspendert i påvente av at saken mot ham skulle behandles.

– Dommen er enstemmig og klar i sin konklusjon. Den understreker også viktigheten av at advokatene fører sine bøker nøye og korrekt for å unngå å havne i slikt trøbbel som Saeme gjorde her, sier John Chr. Elden.