Onsdag var Juristforbundets president Håvard Holm og visepresident Katrine Bratteberg i et møte med UiB-dekan Karl Harald Søvig. Blant temaene som ble diskutert, var lovbeskyttelse av «jurist»-tittelen.

Arbeidet med å få tittelen beskyttet er en del av Juristforbundets handlingsplan for de neste to årene. Forbundet ønsker å være en aktiv pådriver for å sikre lovbeskyttelse av juristtittelen.

I dag er det kun «cand. jur» og «master i rettsvitenskap» som er beskyttede titler. 

Fornuftig med lovbeskyttelse

– Fakultetet tenker det er fornuftig å lovbeskytte juristtittelen. De fleste forbinder «jurist» med en som har mastergrad i rettsvitenskap. Det er hensiktsmessig at den alminnelige oppfatningen stemmer overens med hva som er tilfelle, sier dekan Karl Harald Søvig. 

Søvig påpeker at en eventuell lovbeskyttelse av juristtittelen ikke vil få de store praktiske konsekvensene.

– Men en lovbeskyttelse vil blant annet kunne reise spørsmål knyttet til om de med utdanning fra utlandet kan kalle seg jurist, sier Søvig. 

Også Advokatlovutvalget har foreslått en lovbeskyttelse av juristtittelen (s. 389).