Det er mange måter å organisere advokatfirmaer på, enten det er klassiske partnermodeller eller løse kontorfellesskap. I det så langt Bergen- og Oslo-orienterte advokatfirmaet Law.no har Thomas Støer og Dag Saltnes bestemt seg for å teste ut en løsning der alle advokatene er partnere, og det eneste kravet som stilles er at du bruker 20 prosent av omsetningen din på å dekke selskapets felles kostnader.

Om du vil ha kontor, får du leie det selv. Om du vil ha sekretær, så er det eget ansvar. Om du vil jobbe fra i Nord-Norge, i Oslo, fra hytta eller i utlandet, så er det ingen som legger seg opp i det. Man er altså bare ansvarlig for variable kostnader som trekkes av sin egen omsetning, og har null ansvar for faste kostnader.

Mange vil jobbe fritt

– I de store firmaene får man fort ikke være partner etter 60 eller så, og mange vil da begynne for seg selv. Andre har lyst til å jobbe mer selvstendig, eller bare jobbe litt, ved siden av andre oppgaver. Tanken er at vi etablerer et system som gjøre advokatvirksomheten effektiv, og dermed billigere for klientene. Vi ønsker ikke å ha dyre lokaler og mange ansatte. Her er alle partnere med direkte klientkontakt, og man gjør hele jobben selv. IT, regnskap og administrasjon er satt ut, og dekkes av de 20 prosent som partnerne betaler inn til fellesskapet.

Støer sier de særlig har fått positive tilbakemeldinger fra yngre etablerte advokater, som synes konseptet med full frihet til å jobbe når de vil, er spesielt attraktivt.

– Vi får også gode tilbakemeldinger fra de som er i partnerløpet i de store firmaene og som har veldig høy omsetning, men som aldri når opp til fullverdig partnerskap. De vil tjene svært mye mer når de kan sitte igjen med 80 prosent av det de fakturerer, sier Støer.

– Men de som omsetter smått vil jo bidra veldig lite til felleskostnadene, da?

– Ja, men det er ok, ettersom driftskostnadene uansett er veldig lave, sier Støer.

Vil unngå sammenblanding

Ideen til det hele var det advokat Dag Saltnes som hadde. Dag Saltnes har vært advokat i 35 år, senest PWC, og jobber nå mye av tiden hjemmefra på Karmøy.

– ​Ofte er partnerrollen en sammenblanding av å være advokat på gulvet, og å være eier. Det mener jeg de fleste ikke har et bevisst forhold til. Vi har en modell der vi skiller skarpt mellom det å være advokat, og det å drive et firma. Det åpner for at man kan begynne som advokat hos oss, og få alt du trenger til et fulldigitalisert firma, ved å kjøpe én aksje og bli partner i selskapet. Deretter får du ut 80 prosent av alt du omsetter. Selve driften av firmaets infrastruktur med kapital, likviditet og finansiell risiko ligger i en annen aksjeklasse. Det er åpent for alle partnerne å kjøpe «kapital»-aksjer og ta del i det finansielle eierskapet, og da etter et klart og bevisst valg, sier Saltnes.

Tre nye

Etter at han startet opp i 2022 og Støer kom til i fjor, har de nå tatt inn tre nye partnere, hvorav to er i Oslo. Målet er å bli et nettverk av advokater, sier Støer, som selv holder til i Bergen.

– Fra nyttår driver vi fra både Bergen og Oslo, men vi ønsker å utvide i andre deler av landet. Jeg tror vi kan være 10-20 partnere innen utløpet av året. Men vi tar ikke opp hvem som helst, du skal være dyktig, med en solid CV og god erfaring. Du bestemmer helt selv hvor mye du vil jobbe, hvor du vil sitte, og det stilles ingen krav til inntjening. I og med at kostnaden styres av inntekten, så er det her mulig å kombinere advokatvirksomheten med andre yrker og verv, sier Støer.