Første desember ble assisterende sjef ved Økokrim, Hedvig Moe, konstituert som øverste leder. Hun hadde da allerede fungert i stillingen en periode, etter at den forrige sjefen, Trond Eirik Schea, gikk til Riksadvokatembetet.

At Schea skulle gå av varslet han allerede i august. Likevel har Politidirektoratet ventet med å lyse ut den ledige toppjobben. Til Rett24 opplyser POD nå for første gang årsaken til dette: Begrunnelsen er at man vurderer å endre stillingen fra uavsettelig embetsmann, til leder på åremålskontrakt.

Busch var negativ

Hittil har Økokrim-sjefen vært førstestatsadvokat, slik lederne for alle de andre statsadvokatembetene er. Dette i motsetning til politimestrene, som går på åremålskontrakter.

– Det pågår en prosess om stillingen som sjef Økokrim skal lyses ut på åremål, eller som fast stilling. Hedvig Moe er fra 1. desember 2019 inntil 31. mai 2020 konstituert i stillingen, i påvente av en endelig avgjørelse. Stillingen er planlagt utlyst i løpet av denne perioden, opplyser HR-direktør Karin Aslaksen i Politidirektoratet.

Det er ikke første gang diskusjonen om åremål for Økokrim-sjefen har dukket opp. Da Anstein Gjengedal i 2000 gikk av som Økokrim-sjef for å bli politimester i Oslo, var daværende riksadvokat Tor-Aksel Busch engasjert i temaet.

Til Bergens Tidende sa Busch den gangen at han var motstander av ideen om å gjøre Økokrim-stillingen til en åremålsjobb. Dette ut fra betraktninger om påtalemyndighetens uavhengighet, en uavhengighet som forøvrig ble nedfelt i lovs form denne høsten.

Vil ha redegjørelse

De tillitsvalgte fra påtalemyndigheten reagerer på at de ikke er blitt rådført, og vil nå be om et møte med POD.

– Dette var helt nytt for meg. De tillitsvalgte er ikke blitt orientert om dette. Rent umiddelbart synes jeg åremål virker som en dårlig idé. Politimestrene går riktignok på åremål, men de tilhører ikke den høyere påtalemyndigheten. Økokrim er et statsadvokatembete, og ingen ville vel så mye som være inne på tanken om å innføre åremål ved noen av de ordinære statsadvokatembetene. Dette handler om å opprettholde den høyere påtalemyndighetens uavhengighet, sier Geir Evanger, som leder Statsadvokatenes forening.

– Jeg må innrømme at jeg har stusset over hvorfor stillingen ikke har vært utlyst for lenge siden. Den burde vært utlyst straks Schea meldte at han skulle gå av. Etter mitt syn er det uheldig at man over så lang tid har en konstituert leder. Det er godt mulig at Moe uansett er den beste kandidaten, men man utrydder jo nærmest muligheten for en reell prosess når man gjør det på denne måten, sier Evanger.

Vil ha en redegjørelse

Han får full støtte fra Are Skjold-Frykholm, som er tillitsvalgt for politiadvokatene. Han var heller ikke kjent med at dette i det hele tatt var et tema.

– Dette er en tematikk som åpenbart burde vært tatt opp i dialog med de ansattes representanter. Jeg vil be om en redegjørelse for dette i det neste medbestemmelsesmøtet i POD. At ledelsen ved påtalemyndigheten kan operere helt uavhengig, uten å måtte tenke på om et åremål vil bli fornyet eller ikke, er helt grunnleggende, sier Skjold-Frykholm.

Han mener sjefen for Økokrim verken kan eller bør ansettes på åremål.

– Kanskje spesielt ikke ved Økokrim, som er pionérer på fagfeltet sitt. De har etter mitt syn fått helt ufortjent mye pepper for det veldig gode arbeidet de gjør. Jeg har også inntrykk av at de ansatte trives veldig godt med hvordan politi og påtale er integrert i Økokrim-modellen, sier Skjold-Frykholm.

Trond Eirik Schea er nå tiltrådt som førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet. Førstestatsadvokat Reidar Bruusgaard, som til daglig er ved Riksadvokatembetet, er konstituert som assisterende Økokrim-sjef.