I måneder har menneskerettsjurister etterlyst Norges syn på danskenes kontroversielle asylrettsforslag. Forslaget går blant annet ut på at Menneskerettsdomstolen i Strasbourg skal få beskjed om å holde seg unna asylsaker, annet enn i eksepsjonelle tilfeller.

Dette skal skje i form av en erklæring, som skal behandles på Europarådets ministermøte i København neste uke.

Dette bør du vite om københavnmøtet i neste uke

- Ikke naturlig

Mindre enn ett døgn etter at Tor Mikkel Wara ble utnevnt til justisminister, kom noe som i hvert fall ser ut som en avklaring.

– Jeg er opptatt av at skjønnsmarginen fortsatt skal anvendes på en måte som gir et tilstrekkelig nasjonalt handlingsrom. Dette gjelder også i saker om innvandring. Norge har likevel ikke uttrykt støtte til forslaget om å omtale prøving av asyl- og innvandringssaker særskilt i erklæringen. Fra norsk side anser vi det ikke naturlig å trekke frem et bestemt saksfelt i en slik generell erklæring om fortsatt reform av EMD. Den foreslåtte ordlyden kunne gi inntrykk av at en annen tilnærming til statenes skjønnsmargin skulle gjelde for prøving av saker om innvandring enn ellers, skriver Wara.

– Uforståelig

Uttalelsen kommer som følge av at stortingsrepresentant Petter Eide (SV) før påske sendte skriftlig spørsmål om saken. Han er ikke tilfreds med svaret.

– Det han skriver her er helt uforståelig. Det at man unnlater å kommentere leses jo av alle som en støtte til formuleringen. Jeg tror de ser at avsnittene om asyl har fått massiv kritikk, og for å dempe flausen forsøker de å finne formuleringer som gjør at de ikke står på tapernes side når dette blir nedstemt, sier Eide.

Han fikk torsdag presidentskapet med på å hastebehandle et såkalt dok. 8-forslag, et representantforslag, om å instruere Regjeringen til å si nei til forslaget.

– Møtet begynner jo i neste uke, og vi har derfor fått presidentskapet med på å hoppe over komitébehandlingen og gå rett til stortingsbehandlingen. Det vil skje på tirsdag, sier Eide.

– Ikke innvandringsdomstol

Kjernen i diskusjonen er at danskene og flere andre ønsker å begrense EMDs dynamiske tolkning. En oppfatning mange har, er at EMD har gått for langt i å tolke ting inn i EMK.

Ordlyden i danskenes forslag til erklæring om asylretten er:

«It is widely accepted that the Court should not act as a court of fourth instance, nor as an immigration appeals tribunal, but respect the domestic courts’ assessment of evidence and interpretation and application of domestic legislation, unless arbitrary or manifestly unreasonable.

When examining cases related to asylum and immigration, the Court should assess and take full account of the effectiveness of domestic procedures and, where these procedures are seen to operate fairly and with respect for human rights, avoid intervening except in the most exceptional circumstances.»