Talentprisen blir vanligvis utdelt på Advokatforeningens sommerfest, men i år ble dette av koronagrunner byttet ut med en videooverført prisutdeling fra justisminister Monica Mæland.

Juryen har vært ledet av tidligere høyesterettsdommer Liv Gjølstad, og i begrunnelsen fremhever juryen firmaenes evne til å løfte frem de unge talentene eksternt og internt, og til å gi nyansatte rask eksponering for klientkontakt.

Wiersholm hedres som vinner særlig på grunn av et målrettet og systematisk arbeid gjennom mange år. Juryen trekker også frem firmaets vektlegging av mangfold.

– Dette er en veldig hyggelig anerkjennelse til hele firmaet, og vi er særlig glade for at juryen blant annet har lagt vekt på vår innsats for mangfold og likestilling. Wiersholm har hatt en helhetlig satsing på talenter og karriereutvikling for våre ansatte gjennom mange år. Takk til Advokatforeningen for prisen, og takk også til alle våre ansatte som gjør Wiersholm til et fantastisk sted å jobbe, sier managing partner Morten Goller.

Fjorårets vinner Wikborg Rein var også nominert, sammen med Bull & Co, Thommessen og Riisa.

Talentprisjuryens begrunnelse lyder:

Alle de nominerte har gode søknader og gode systemer for talentutvikling. Firmaene satser på ordninger for talentutvikling og mangfold, og de opererer med et bredt register for å tiltrekke, utvikle og beholde talentene. Juryen ser at alle de nominerte har klare målsettinger, og bruker midler på fornuftige tiltak.

Juryen må likevel utpeke en vinner. Etter juryens mening har vinneren arbeidet målrettet med talentutvikling i flere år, noe som viser konkrete resultater. Vinneren profilerer seg på mangfold som en måte å beholde talentene, og kulturen i firmaet gjenspeiler dette.

Juryen har bedt meg om å fremheve følgende i søknaden fra årets vinner:

  • Firmaets bredde i tiltak for talentutvikling
  • Langvarig og målrettet arbeid fra innsiden av firmaet
  • Konkret statistikk som mål på tiltakene firmaet har gjort
  • Tiltakene har en helhetlig struktur
  • Gjennom sine tiltak har firmaet også lagt vekt på å tiltrekke seg flere talenter med minoritetsbakgrunn
  • Årets vinner utmerker seg etter juryens syn i særlig grad i arbeidet med å tiltrekke, utvikle og beholde et bredest mulig mangfold av talentfulle jurister.