Coll er i dag partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og tilknyttet firmaets fagområde for teknologi og digitalisering. Hun er ifølge firmaets hjemmeside ekspert innenfor personvern og digitalisering, med mer enn 20 års erfaring som rådgiver innen personvern, bruk av ny teknologi og digitalisering, både som forretningsadvokat for et bredt spekter av offentlige og private norske og internasjonale klienter og som tidligere advokat i Equinor ASA.

Hun har Line Coll bistått klienter med implementering og etterlevelse av personvernregelverket og GDPR – inkludert etablering av internkontrollsystemer, personvernerklæringer og vurdering av ansvar og roller.

Hun er også fast medlem av Personvernnemnda.

Coll har vært i Wikborg Rein siden 2017. Før det var hun fem år i Equinor, etter 10 år i Wiersholm. Hun var også sekretær for Personvernkommisjonen, som leverte NOU 2009:1 «Individ og integritet Personvern i det digitale samfunnet». Hun har også jobbet som forsker ved UiO.

Utnevningen er et åremål på seks år. Coll overtar stillingen etter Bjørn Erik Thon.

– Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på oppgaven og til å jobbe med alle de dyktige fagpersonene i Datatilsynet. Det er en spennende og utfordrende tid for personvernet, og jeg ser frem til å få spille en rolle i det viktige arbeidet Datatilsynet gjør, sier Coll i en pressemelding.