Yngve Svendsens periode som leder for Innstillingsrådet for dommere utløper til høsten. Da ville han ha hatt vervet i åtte år.

I statsråd fredag ble imidlertid sorenskriver i Fredrikstad Arnfinn Agnalt utnevnt til ny leder.

– Jeg har sittet i sju og et halvt år, og skulle uansett gå av til høsten. Jeg velger å gå av nå for å kunne har mer fokus på arbeidet med å lede domstolkommisjonen, samt domstollederjobben i Kristiansand, sier Svendsen.

– Viktig verv

Den nye lederen av innstillingsrådet har vært vanlig medlem av rådet de siste to årene.

– Det er et stort og viktig verv, som krever mye arbeid og godt samspill med de andre medlemmene i rådet, sier Agnalt til Rett24.

Den nå avgåtte lederen Yngve Svendsen er også søker til de to ledige jobbene som domstolledere i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.