Advokatforeningens nyvalgte leder Jon Wessel-Aas kommenterer den nye medieansvarsloven

Annonse fra

Den nye medieansvarsloven gir to viktige avklaringer, forklarer ytringsfrihetsekspert Jon Wessel-Aas.

Nå skal han ha ansvar for kommentarene til loven for Karnov Group Norway.

– Loven inneholder en tydeliggjøring av pressens rettslige status og rolle – og ikke minst det viktige forholdet mellom redaktøransvaret på den ene siden og kildevernet på den andre. Dette henger nøye sammen – når kilder skal vernes, er det lettere å begrunne hvis man har en redaktør som uansett er ansvarlig for innholdet. Redaktøransvaret sikrer også uavhengigheten. Det er en grunn til at redaktørene historisk selv har ivret for et nær objektivt strafferettslig ansvar, og det er ellers ikke så vanlig at en yrkesgruppe ber om straffeansvar.

En nyvinning med medieansvarsloven er ifølge eksperten at alle bestemmelser nå er samlet på ett sted, der de tidligere var spredt rundt i lovverket.

– Dette er viktig for de redaktørstyrte mediene, men også for befolkningen, som lettere kan finne frem. Redaktøransvar og kildevern er i kjernen av ytringsfriheten, som angår alle.

Wessel-Aas forklarer at medieansvarsloven i stor grad viderefører tidligere gjeldende rett. I tillegg byr loven på to viktige avklaringer.

– Loven innebærer en oppdatering med hensyn til teknologi. Bestemmelsene er teknologinøytrale. Redaktøransvaret var for eksempel ikke oppdatert og gjaldt kun trykt skrift og kringkasting. Det betød at nettpublikasjoner ikke var omfattet, men det er de nå, forklarer Wessel-Aas.

I tillegg har loven presisert redaktørens ansvar for det brukerne publiserer.

– Redaktørens ansvar gjelder ikke for kommentarer på samme måte som for mediets egenproduserte innhold, men krever at redaktøren har et aktsomt forhold til hva brukerne publiserer i kommentarfelt og til å ta grep når redaksjonen blir oppmerksom på ulovlig innhold. Det er utrolig viktig at dette ansvaret er avklart i loven. Hvis ikke risikerer man at mediene dropper kommentarfelt av frykt for å bli ansvarliggjort på uklart grunnlag. Det går ut over ytringsfriheten til hvermansen.

Wessel-Aas ser frem til å kommentere medieansvarsloven for Karnov og til at Karnov igjen blir en del av det norske rettsinformasjonstilbudet.

– NAV-skandalen har vist med tydelighet at vi trenger mer kompetanse innen EØS, der Karnov er sterk. Det er derfor veldig fint at Karnov beriker lovinformasjonssystemet på dette feltet. I tillegg vil kommentarene supplere Lovdata på en god måte.

Karnov Group Norway har inngått en unik samarbeidsavtale med Lovdata om å utvikle et digitalt oppslagsverk for juridisk litteratur, direkte integrert i Lovdatas plattform. Lansering av den digitale tjenesten, med blant annet kommentarer til de største og mest brukte lovene, forventes å skje i andre halvdel av 2021.

Les også

Tre nye dommer legger listen for samvær etter omsorgsovertakelse

  • Øystein Skotheim
  • Karl Rosén

Kommentar

Taksonomien og EUs nye portvoktere

Plenumskjennelsen om Acer: – Ikke en abstrakt prøving

EU-domstolen skjerper kravene til bruk av teledata i straffesaker

Tidligere Hjort-advokat med bredside etter permittering

Energiselskap vant mot staten – slipper å følge offentlighetsloven