Vil du jobbe som advokat/advokatfullmektig i Bergen ved kommune-Norges advokatkontor KS Advokatene?

To faste stillinger som advokat/advokatfullmektig med kontorsted Bergen

Arbeidsgiver:
KS - kommunesektorens organisasjon
Søknadsfrist:
2024-05-02

KS Advokatene er KS’ advokatkontor, og utgjør den juridiske avdelingen i organisasjonen.

Som organisasjonsadvokater har vi alle landets kommuner og fylkeskommuner som klienter, og yter dessuten tjenester til kommunalt eide bedrifter og virksomheter. I tillegg bistår vi KS som internadvokater.

KS Advokatene er landets nest største advokatkontor som kun bistår det offentlige. Kontoret består pt av 35 medarbeidere, hvorav 25 advokater, fordelt på hovedkontoret i Oslo og regionskontorene i Kristiansand og Tromsø. Vi skal i 2024 etablere fast tilstedeværelse også i region Vest for å tilpasse KS’ bistand ytterligere til kommunenes behov. Vi rekrutterer derfor to nye medarbeidere til regionskontoret i Bergen.

Region Vest består av Rogaland og Vestland fylker, hvor vi også har kontorer i Stavanger og Førde. Det kan være mulig å utføre noe av arbeidet ved disse kontorene.

Advokatene i KS har med bakgrunn fra privat og offentlig sektor en variert spisskompetanse, som er satt sammen for å dekke kommunesektorens særskilte behov. Arbeidshverdagen bærer preg av KS’ rolle som en viktig samfunnsaktør, og det stilles høye krav til kvalitet.

Om stillingene

Vi har ledig to faste stillinger som advokat/advokatfullmektig med kontorsted Bergen. KS Advokatene fungerer som én enhet integrert i KS, slik at det vil være nær kontakt med våre øvrige advokater.

Begge stillingene gir en særegen mulighet til å utøve advokatvirksomhet, samtidig som du bistår kommunene i å fylle sitt samfunnsoppdrag og betjene og ivareta sine innbyggere.

Kommuner er komplekse organisasjoner som kommer i kontakt med svært mange rettsområder. Hos oss blir du en del av et lag som yter juridisk bistand innenfor alle disse, og som fører saker for alle rettsinstanser. Du får utstrakt kontakt med KS’ medlemmer i form av juridisk rådgivning og andre advokatoppdrag for kommunene. Dessuten må du påregne prosedyre for domstolene.

En betydelig del av arbeidet vil være interessepolitiske oppgaver for å fremme kommunesektorens interesser, og du kan få i oppgave å bistå KS-organisasjonen som internadvokat. KS Advokatene arrangerer jevnlig kurs og andre kompetansehevende tiltak for våre medlemmer, og det ligger til stillingene å bidra også til dette.

Advokatene er fordelt på fem faggrupper:

 • Arbeidsrett
 • Eiendomsskatt, skatt, mva og digitalisering
 • Fast eiendom og miljø
 • Konkurranse- og selskapsorganisering
 • Kommunal- og forvaltningsrett

Stillingene vil bli knyttet til to eller flere faggrupper avhengig av behov, kompetanse og interesse.

Reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

Den vi søker må ha juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap, og bør kunne vise til gode faglige resultater. Vi legger vekt på interesse og erfaring innen våre kompetanseområder, som du finner på www.ksadvokatene.no. Det er derfor svært viktig at du redegjør for interessefelt og faglig bakgrunn.

Kunnskap om kommunesektoren og politiske prosesser samt kjennskap til forvaltningsretten teller positivt. Det vil også ha betydning om du kan vise til samfunnsengasjement.

Det er viktig med egenskaper som nøyaktighet og initiativ, og du bør være i stand til å bevege deg utenfor komfortsonen og prøve deg på nye utfordringer. For å gjøre en god jobb må du dessuten ha svært gode norskferdigheter skriftlig og muntlig. Videre må du trives både med å samarbeide og jobbe selvstendig.

Vi tilbyr

Hos KS Advokatene er atmosfæren profesjonell og vennlig med en uformell tone. Det faglige engasjementet er stort, og terskelen for å hjelpe kolleger er lav. Arbeidshverdagen er hektisk, men alltid spennende og variert. KS tilbyr medarbeiderne fleksibilitet, men forventer også dette tilbake innenfor ryddige rammer.

I KS får du gode muligheter for personlig og faglig utvikling, ordnede arbeidsbetingelser, fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og forsikringsordninger, subsidiert kantine, tilgang på firmaleilighet på fjellet og rett til trening i arbeidstiden. I tillegg får du kolleger over hele landet. Muligheten for å jobbe for KS’ samfunnsoppdrag bidrar dessuten til å fylle arbeidsoppgavene med mening.

Lønn etter avtale.

Søknad

KS er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn. Også nyutdannede kan søke.

Vi gjør særlig oppmerksom på at for å bli vurdert må du vedlegge karakterutskrift fra studiet og vitnemål fra videregående skole samt eventuelle øvrige relevante attester mv. Formuleringsevne er svært viktig hos oss, og søknader skrevet ved hjelp av KI kan ikke påregnes behandlet.

Søknadene vil bli behandlet fortløpende, og vi oppfordrer til at disse sendes inn så snart som mulig.

Les mer om KS Advokatene på www.ksadvokatene.no og følg oss på www.fb.com/ksadvokatene.

Kontaktinformasjon

 • Johan Nyrerød Spiten
  Avdelingsdirektør
  Telefon: 48 01 22 04
 • Tor Allstrin
  Områdedirektør, Advokatene
  Telefon: 90 84 15 13