Førstekonsulent / rådgiver / seniorrådgiver (2 faste stillinger)

Dyktige jurister søkes til spennende departementsarbeid

Arbeidsgiver:
Barne- og familiedepartementet
Søknadsfrist:
2024-08-04

Seksjon for samliv, barnerett og internasjonale konvensjoner ser etter faglig sterke jurister som engasjeres av saker med stor oppmerksomhet og som evner å løse juridiske spørsmål i et tverrfaglig samarbeid. Det kan også påregnes oppgaver innenfor hele avdelingens ansvarsområder. 

Seksjon for samliv, barnerett og internasjonale konvensjoner arbeider med barns rettigheter, barne- og familierett, adopsjon og tiltak som gjelder foreldretvistsaker, foreldrestøtte og familievern. Saksfeltet berører både privatrett og offentlig rett. Det berører i stor grad menneskerettighetene, og ofte også spørsmål om internasjonal privatrett. 

Seksjonen jobber tverrfaglig, og det er et tett samarbeid med samfunnsøkonomer og andre faggrupper. Det er også et tett samarbeid internt og med andre departement og aktører. 

I seksjonene vil du få utfordrende og givende arbeidsoppgaver i skjæringspunktet mellom fag og politikk. Du vil arbeide opp mot den politiske ledelsen i departementet, regjeringen og Stortinget. Hos oss får du være med på krevende analysearbeid og utforming av lovproposisjon, høringsnotat og notater til politisk ledelse. Fordi sakene våre har stor samfunnsmessig oppmerksomhet, vil du også bistå i kommunikasjonen til media.

Aktuelle oppgaver nå er særlig styrket ivaretakelse av barns rettigheter, ny barnelov og ny lov om familieverntjenesten. 

Vi krever at du

 • har mastergrad i rettsvitenskap 5-årig program/juridisk embetseksamen
 • har sterke faglige resultater
 • er motivert 
 • har gode analytiske evner, arbeider strukturert og selvstendig
 • er fleksibel når det gjelder oppgaver og arbeidsform
 • søker faglig utvikling og læring
 • samarbeider godt, også tverrfaglig
 • kommuniserer meget godt skriftlig og muntlig, på norsk og på engelsk
 • er personlig egnet

Vi vil også legge vekt på om du

 • har interesse for menneskerettigheter, internasjonal privatrett eller EØS-rett
 • er samfunnsengasjert og har interesse for politiske prosesser
 • evner å anvende din faglige bakgrunn på politiske og samfunnsmessige problemstillinger

Personlige kvalifikasjoner

 • tar helhetlig ansvar for oppgaver, tar initiativ og kan lede prosesser
 • balanserer godt mellom kvalitet og effektivitet i arbeidet
 • tar utfordringer og endringer og trives i et arbeidsmiljø med høye krav, høyt tempo og tidvis stort arbeidspress
 • trår til ekstra ved behov

Vi tilbyr

 • interessante, meningsfulle og utfordrende arbeidsoppgaver
 • gode muligheter for egenutvikling og til å arbeide selvstendig og tverrfaglig
 • godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer
 • opplæring med bruk av introduksjonskurs og fadder
 • fleksibel arbeidstidsordning og god pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • trening i arbeidstiden

Andre opplysninger

 • Vi ber om at vitnemål og utskrift fra vitnemålsportalen legges ved søknaden. 
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren selv har bedt om unntatt offentlighet. Du vil i så fall bli informert før offentliggjøringen og få mulighet til å trekke søknaden.
 • Den som ansettes må kunne autoriseres for behandling av informasjon gradert BEGRENSET. Les mer om autorisasjon her: https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/autorisasjon/.

Lønn etter regulativet i staten i stillingskode førstekonsulent, rådgiver eller seniorrådgiver. Lønnsspenn fra kr 532 200 til kr 821.100, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Har du spørsmål? Kontaktperson for stillingene: Avdelingsdirektør Trude Elisabeth Sveen, tlf. 22 24 25 34.

Søknadsfrist: 4. august 2024.

Spørsmål om stillingen

 • Trude Elisabeth Sveen
  Avdelingsdirektør
  Telefon: 22 24 25 34
  E-post: [email protected]