Jordskiftedommer ved Trøndelag jordskifterett

Vil du løse konflikter om veirett, jaktrett og eiendomsgrenser?

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2024-04-30

Vil du ha en jobb der du både får bryne deg på et stort spekter av juridiske oppgaver samtidig som du har en viktig samfunnsrolle - blant annet å skape tillit mellom naboer og myndigheter?

Det er ledig en konstitusjon som jordskiftedommer ved Trøndelag jordskifterett. Konstitusjonen har en varighet på ett årr, med mulighet til forlengelse. Tiltredelse etter nærmere avtale. Fast arbeidssted er valgfritt. Det må påregnes å gjøre tjeneste i hele rettskretsen.

I rollen som jordskiftedommer vil du håndtere saker fra naboer som trenger å avklare veirett, uenigheter knyttet til jaktrettigheter og disputter om eiendomsgrenser. Mange av partene er selvprosederende, så i tillegg til godt faglig skjønn, må du bruke mellommenneskelig kløkt og evne å formidle jus og jordskiftefaglige løsninger på en folkelig måte.

En annen positiv side ved denne jobben er variasjonen i arbeidshverdagen - og da tenker vi verken på de jordskiftefaglige problemstillingene eller partene du møter, men hvordan jobben utføres.

Du kan sitte på kontoret den ene dagen og være på befaring den andre. Ja, du kan nyte den herlige naturen rundt Trøndelag midt i
arbeidstiden. Og få betalt for det.

Arbeidsoppgaver

Dine viktigste arbeidsoppgaver vil være:

 • Planlegge for gjennomføring av tildelte saker på en effektiv måte
 • Lede rettsmøter
 • Lede rettsmeklinger
 • Skrive avgjørelser i egne saker
 • Bidra til gode fagmiljøer gjennom deling av kunnskap og erfaringer

Hvem er du?

Kravene vi stiller for å bli jordskiftedommer er:

 • Jordskiftefaglig utdanning på mastergradsnivå som fyller vedtatte kompetansekrav
 • Bred yrkes- og livserfaring er ønskelig, noe du vil få bruk for i de mange ulike sakene du vil håndtere og menneskene du vil møte.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne er viktig, med et språk alle kan forstå
 • Analytiske evner kommer godt med, sakene er komplekse og krever et trent øye
 • Du må kunne jobbe selvstendig og evne å ta vanskelige avgjørelser
 • Du må være fleksibel, og være innstilt på å trå til litt ekstra ved behov
 • Du må være norsk statsborger
 • Det kreves en uttømmende politiattest dersom du blir innstilt

Domstolens rettskrets er innenfor det samiske språkforvaltningsområdet. Kjennskap til samisk samfunnsliv og kultur vil derfor være en fordel.

Hva tilbyr vi?

Foruten en svært variert arbeidshverdag og et viktig samfunnsoppdrag, kan vi tilby deg følgende i denne stillingen:

 • Stort rom for faglig utvikling, du vil jobbe i kjernen av utviklingen av jordskiftefaget
 • Et omfattende introduksjonsprogram for nye dommere
 • Årlige oppdaterings- og etterutdanningstilbud og mulighet for én måneds studiepermisjon hvert fjerde år
 • Faglige samlinger og samarbeid med andre jordskifteretter
 • En helt fabelaktig natur i nærområdet, som du kan nyte både i jobben og på fritiden
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Ved ansettelse tilbys lønnstrinn 84, jf. hovedtariffavtalen.. Fra lønna blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Skyss- og kostgodtgjørel se etter Statens regulativ. Jordskifteretten har en felles bilordning, og søkeren må ha førerkort for bil.

Om oss

Domstolene er den tredje statsmakt. Norge har 49 domstoler med om lag 2000 medarbeidere. Landet er delt inn i 19 jordskifteretter med ca. 230 ansatte. Les mer om jordskifterettene her: https://www.domstol.no/no/jordskifterettene/.

Jordskifteretten er en særdomstol som i hovedsak arbeider med omforming av eiendommer, organisere felles bruk av eiendommer, klarlegging av rettsforhold, grenser til fast eiendom og en rekke skjønn. Domstolene er avgjørende for at vi har et trygt og godt samfunn basert på tillit. Tillit mellom mennesker og myndigheter, men også mellom deg og meg. Alle skal ha tillit til og respektere våre avgjørelser, uavhengig av utfall. Hos oss kan hver og én få avgjort sin sak, satt strek og komme seg videre.

Med vår rolle følger et stort ansvar. Våre avgjørelser er uavhengige og upåvirket av myndigheter eller press fra andre miljøer. Med komplekse, juridiske problemstillinger bruker vi tid på å dypdykke ned i jussen. Arbeidshverdagen er dessuten preget av variasjon. Én dag er vi ute på befaring eller fastsetter grenser, en annen dag leder vi retten eller er på kontoret og skriver dom. Med andre ord trives vi i både støvler og sko.

Trøndelag jordskifterett har pr. i dag ni dømmende årsverk og en samlet bemanning på 19,2 årsverk. Domstolen har rettssteder i Trondheim og på Steinkjer og omfatter kommunene Flatanger, Fosnes, Frosta, Høylandet, Inderøy, Leka, Levanger, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namskogan, Nærøy, Osen, Overhalla, Røyrvik, Snåsa, Steinkjer, Verdal, Verran, Vikna. Frøya, Heim, Hitra, Holtålen, Indre Fosen, Malvik, Melhus, Meråker, Midtre Gauldal, Oppdal, Orkland, Rennebu, Røros, Selbu, Skaun, Stjørdal, Trondheim, Tydal, Ørland og Åfjord.

Generelle bestemmelser

Domstolen legger vekt på bredde og mangfold i arbeidsmiljøet. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i søknadsportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CVen eller innvandrerbakgrunn. Les mer om muligheten for positiv særbehandling på www.dfo.no.

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet i annonsen

Personopplysninger i søknad og CV til stillingen håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Du kan lese mer om personvern på www.domstol.no. Her finner du også generell informasjon om domstolene.

V i utarbeider offentlig søkerliste og henviser til offentlighetslova § 25, andre ledd, for muligheten til å bli unntatt fra denne.

Spørsmål om stillingen

 • Oda Buhaug
  Jordskifterettsleder, Trøndelag jordskifterett
  Telefon: 73 49 27 50
  E-post: [email protected]
 • Arnfinn Agnalt
  Leder, Innstillingsrådet for dommere
  Telefon: 91 77 01 56
  E-post: [email protected]
 • Solveig Moen
  Avdelingsdirektør, Domstoladministrasjonen
  Telefon: 40 41 44 14
  E-post: [email protected]