Embete som tingrettsdommer ved Romerike og Glåmdal tingrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2024-08-13

Det er et sentralt personalpolitisk mål at de ansatte i domstolene skal ha en variert erfaringsbakgrunn og gjenspeile befolkningssammensetningen generelt - både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold.

Innstillingsrådet for dommere avgir innstilling om dommerutnevnelser til Kongen i statsråd, hvor utnevning skjer.

Om stillingen

Det blir ledig et embete som tingrettsdommer ved Romerike og Glåmdal tingrett. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Rettskretsen består av kommunene Aurskog-Høland, Eidskog, Eidsvoll, Gjerdrum, Grue, Hurdal, Kongsvinger, Lillestrøm, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, Nord-Odal, Rælingen, Sør-Odal og Ullensaker.

Tingretten er lokalisert på rettsstedene Eidsvoll, Kongsvinger og Lillestrøm. Kontorsted for stillingen vil  være ved rettsstedet Kongsvinger. Det må påregnes å gjøre tjeneste ved alle rettsstedene i rettskretsen.

Romerike og Glåmdal tingrett har per i dag 26 dømmende årsverk og en samlet bemanning på 60 årsverk.

Kvalifikasjonskrav

 • Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap. Søkere må være norske statsborgere.
 • For kandidater som innstilles vil det bli krevd uttømmende politiattest. Stillingen krever høy faglig kompetanse, analytiske evner og høy integritet. Du må være personlig egnet og ha relevant arbeidserfaring

Dommerne må opptre uavhengig av partene og kunne ivareta domstolene sin konstitusjonelle uavhengighet, ha en tillitvekkende framferd i retten og kunne kommunisere godt med brukerne av domstolen.

Vi tilbyr

 • Et selvstendig og meningsfylt arbeid med rom for faglig utvikling Et omfattende introduksjonsprogram for nye dommere
 • Årlige oppdaterings- og etterutdanningstilbud
 • Mulighet for en måneds studiepermisjon hvert fjerde år
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Stilling som tingrettsdommer lønnes for tiden med kr. 1 351 700,-. 

Fra dette trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse

Andre personlige egenskaper

 • Godt juridisk skjønn
 • Arbeide selvstendig og være i stand til å ta vanskelige avgjørelser Kommunisere godt skriftlig og muntlig
 • God gjennomføringsevne
 • Fleksibel og ha høy arbeidskapasitet God rolleforståelse

Andre opplysninger

Domstolene er den tredje statsmakt. Norge har 49 domstoler med om lag 2000 medarbeidere. Landet er delt inn i 23 tingretter (rettskretser) med ca. 1100 ansatte. Se mer om oss på www.domstol.no.

Domstolene er avgjørende for at vi har et trygt og godt samfunn basert på tillit. Tillit mellom mennesker og myndigheter, men også mellom deg og meg. Alle skal ha tillit til og respektere våre avgjørelser, uavhengig av utfall. 

Med vår rolle følger et stort ansvar. Våre avgjørelser er uavhengige og upåvirket av myndigheter eller press fra andre miljøer. Med komplekse, juridiske problemstillinger bruker vi tid på å dypdykke ned i jussen.

Gjennom den selvstendige stillingen og den høye faglige kvaliteten er domstolene samfunnets fremste konfliktsløsningsorganer. Domstolene bidrar til vern av den enkeltes rettigheter. Et viktig mål for domstolene er å skape tillit i befolkningen ved forsvarlig, upartisk og effektiv dømmende virksomhet.

Gjennom den selvstendige stillingen og den høye faglige kvaliteten er domstolene samfunnets fremste konfliktsløsningsorganer. Domstolene bidrar til vern av den enkeltes rettigheter. Et viktig mål for domstolene er å skape tillit i befolkningen ved forsvarlig, upartisk og effektiv dømmende virksomhet.

Dommerarbeidet stiller strenge krav til faglig dyktighet, personlig egnethet og bred yrkes- og livserfaring.

Det er et sentralt personalpolitisk mål at de ansatte i domstolene skal ha en variert erfaringsbakgrunn og gjenspeile befolkningssammensetningen generelt - både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold.

Innstillingsrådet for dommere avgir innstilling om dommerutnevnelser til Kongen i statsråd, hvor utnevning skjer.

Generelle bestemmelser

Domstolen legger vekt på bredde og mangfold i arbeidsmiljøet. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i søknadsportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CVen eller innvandrerbakgrunn. Les mer om muligheten for positiv særbehandling på www.dfo.no

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet i annonsen.

Personopplysninger i søknad og CV til stillingen håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Du kan lese mer om personvern på www.domstol.no. Her finner du også generell informasjon om domstolene.

Vi utarbeider offentlig søkerliste og henviser til offentlighetslova § 25, andre ledd, for muligheten til å bli unntatt fra denne. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Offentlig søkerliste være tilgjengelig på https://www.domstol.no/no/innstillingsradet/.

Den som blir utnevnt må uten erstatning finne seg i de endringene som måtte bli gjort i domstolenes forretningskrets og organisering, f.eks. sammenslåing med andre domstoler. Omorganisering kan føre til bortfall av lederansvar, administrative oppgaver, endring av tittel og/eller nytt kontorsted.

Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no/innstillingsradet.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden ”Søk denne stilling”. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i et vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingen.

Spørsmål om stillingen

 • Odd Magne Gjerde
  Sorenskriver ved Romerike og Glåmdal tingrett
  Telefon: 61 99 22 00
  E-post: [email protected]
 • Unni Sandbukt
  Leder av Innstillingsrådet for dommere
  Telefon: 77 60 34 00
  E-post: [email protected]
 • Solveig Moen
  Avdelingsdirektør i Domstoladministrasjonen
  Telefon: 73 56 70 00
  E-post: [email protected]