Er du jurist med personvern-kompetanse?

Avdeling juridisk og internasjonalt arbeid, Seksjon rettslige prosesser

Arbeidsgiver:
Mattilsynet
Søknadsfrist:
2024-08-19

Er du en selvstendig og dyktig jurist med kompetanse på personvern (GDPR), datadeling og informasjonssikkerhet? Vil du være med på å sikre en effektiv, brukerrettet og rettssikker digital transformasjon i Mattilsynet? Blir du motivert av å bruke din juridiske kunnskap til å trygge framtiden for mennesker, dyr og natur?

Da er det deg vi ser etter!

Mattilsynet er i gang med en omfattende digital transformasjon for å kunne levere enda bedre på det brede samfunnsoppdraget vårt. Vi har som ambisjon å bli en mer data- og modelldrevet virksomhet, som betyr at data og innsikt skal være utgangspunktet i alt vi gjør. Vi skal bli mer brukerorientert ved å bygge bedre digitale tjenester, tilby effektiv dialog med næringene, samt ha et mer målrettet tilsyn. I dette arbeidet er de juridiske rammene helt grunnleggende og vi trenger en jurist med solid kompetanse som vil bli sentral i arbeidet med å sikre at Mattilsynet nå og fremover etterlever regelverket knyttet til personvern, datadeling og informasjonssikkerhet. 

Stillingen er plassert i seksjon rettslige prosesser ved Mattilsynets hovedkontor og tilhører avdeling juridisk og internasjonalt arbeid, men du vil jobbe tverrfaglig og tett på utviklingsmiljøene våre og andre jurister i Mattilsynet. Seksjon rettslige prosesser består i dag av 8 ansatte, og har ansvaret for Mattilsynets arbeid med sivile rettssaker og behandling av erstatningskrav. Videre har seksjonen ansvar for overordnede og tverrgående juridiske problemstillinger, generell forvaltningsrett, offentleglova, personvernlovgivning og annet regelverk, samt kalibrering av Mattilsynets virkemiddelbruk. Til arbeidsoppgavene hører også utvikling av styrende dokumenter, arbeid med høringsuttalelser og å bidra med juridiske avklaringer inn i digitaliserings- og utviklingsarbeid.

Arbeidsoppgaver

 • bidra til at regelverkskrav knyttet til personvern (GDPR), datadeling og informasjonssikkerhet ivaretas i produktutviklingen og virksomheten generelt
 • foreslå og delta i regelverksutvikling på området
 • inngå i et jus-forum sammen med andre jurister for å håndtere tverrgående juridiske problemstillinger som må løses for at våre tverrfaglige produktteam kan levere gode digitale løsninger for interne og eksterne brukere
 • bistå hele organisasjonen med utredningsoppgaver, veiledning og rådgivning for å ivareta personvernregleverket
 • utarbeide og implementere styringsdokumenter, rutiner og kompetansetiltak som er nødvendig for å sikre etterlevelse av personvernlovgivningen
 • aktivt arbeide med avklaring av juridiske forhold knyttet til deling og bruk av data, plattform og informasjonssikkerhet 
 • arbeid med personvernkonsekvensvurderinger (DPIA) og tilhørende risikovurderinger innen personvern og informasjonssikkerhet
 • kompetanseutvikling og foredragsvirksomhet i hele Mattilsynet

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Cand.jur, eller master i rettsvitenskap
 • enten minst 2-3 års relevant erfaring fra arbeid med personvern, deling av data eller jus innen informasjonssikkerhet knyttet til offentlig forvaltning, eller relevant fordypning
 • interesse og forståelse for teknologi og digital transformasjon
 • god forvaltnings- og rolleforståelse
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er ønskelig om du har:

 • fordypning eller etterutdanning innen personvern (GDPR)
 • erfaring med å jobbe tverrfaglig, gjerne i team i tilknytning til digitalisering og IT-utvikling
 • ledet eller deltatt aktivt i regelverksarbeid
 • tidligere etablert styringsdokumenter eller prosesser for å sikre etterlevelse av personvernregelverk eller annet regelverk 

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som: 

 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • har interesse for å formidle innholdet i rettsreglene på en tilgjengelig og brukervennlig måte. Dette innebærer også at du må kunne omdanne teori til praktiske løsninger
 • er effektiv, tar initiativ og tør å ta egne beslutninger, også i en hektisk arbeidshverdag
 • gjør klare prioriteringer og tar ansvar for resultatet
 • ønsker å lære noe nytt og utvikle tjenester til virksomheter og innbyggerne 
 • evner å bygge og bruke nettverk og faglige relasjoner både internt og eksternt

Vi tilbyr

 • fast stilling som rådgiver (1434) eller seniorrådgiver (1364) med lønn etter avtale, avhengig av utdanning, erfaring og kompetanse. For tiden fra kr 680 000,- til kr 900 000,- (ca. ltr. 69-81). For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn
 • arbeid med spennende og viktig samfunnsoppdrag, i en organisasjon i endring
 • et tverrfaglig miljø med høy kompetanse og gode utviklingsmuligheter
 • muligheten til å videreutvikle det juridiske arbeidet i Mattilsynet
 • gode arbeidstidsordninger (fleksibel arbeidstid, sommertid, betalt overtid), og mulighet for inntil to dager hjemmekontor i uken
 • arbeidsplass i moderne lokaler i Oslo eller Ski. For rette vedkommende kan et av Mattilsynets øvrige kontorsteder bli vurdert, men da vil det bli noe mer reising.
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse med gode pensjons-, lån- og forsikringsordninger

Noe mer du lurer på?

Vi håper vi har gitt deg nok informasjon til at du nå ønsker å gå inn i en rekrutteringsprosess med oss.

Terskelen skal være lav for å søke - men om du fortsatt ønsker å vite mer, håper vi at du ikke nøler med å kontakte oss.
 
Vennligst last opp vitnemål/attester når du søker på stillingen.

Kontaktinformasjon

Inkludering og mangfold er en styrke for Mattilsynet. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver slik at vi kan løse oppgavene på en enda bedre måte. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en og/eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg til å krysse av for dette når du søker jobb hos oss. Vi kaller inn minst én kvalifisert søker i hver gruppe til intervju. Får du jobben legger vi til rette for deg om du trenger det. Vi bruker kun avkrysningene til å velge ut riktige kandidater og til anonymisert statistikk.