Jurist i Havindustritilsynet – tre stillinger

Arbeidsgiver:
Havindustritilsynet
Søknadsfrist:
2024-08-15

Som følge av oppbemanning og omorganisering har vi behov for flere fast ansatte jurister i heltidsstillinger for bistand internt og eksternt.

Vi ønsker deg som er ønsker å bidra til å løse Havtils samfunnsoppdrag og arbeide i et tverrfaglig og til tider hektisk miljø.

Du vil styrke vårt arbeid tilknyttet både olje- og gassnæringen og de nye næringene vi er tildelt myndighet for; fornybar energiproduksjon til havs, CO2-håndtering og havbunnsmineralutvinning. Havtil har tilsynsansvar for storulykke- og arbeidsmiljøforhold, markedsovervåkning og sikring. Vi er både tilsyn og direktorat og dette gir et bredt spekter av arbeidsoppgaver.

Juristene samarbeider på de fleste arbeidsoppgaver med andre faglige ressurser i Havtil og vi ønsker deg som liker å jobbe tverrfaglig og som er god på samarbeid. Samtidig er det viktig å kunne arbeide selvstendig og prioritere oppgaver på en god måte. Vi utvikler og forvalter egne forskrifter i samarbeid med andre etater og gjennom trepartssamarbeid.

Stillingene er i juridisk avdeling og den ene er tilknyttet enheten Regelverksutvikling og standardisering.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå i tilsyn med næringen
 • Veiledning internt og eksternt
 • Bistand og rådgivning til Energidepartementet og andre etater
 • Regelverksutvikling
 • Hørings- og utredningsarbeid
 • Kurs for kolleger i Havtil innen forvaltning og regelverk
 • Klagebehandling
 • Bistand til politiets etterforskning
 • Andre juridiske spørsmål

Kvalifikasjoner

 • Cand. Jur eller master i rettsvitenskap
 • Ønskelig med erfaring fra energi- eller petroleumsvirksomhet, arbeidsrett, EØS-rett, offentlig forvaltning, eller annen relevant erfaring. Nyutdannede kan også søke
 • Gode analytiske evner
 • God i skriftlige og muntlige redegjørelser på norsk

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og resultatorientert
 • Strukturert og selvstendig
 • Initiativrik, nøyaktig og serviceinnstilt
 • Bidrar til avdelingens gode arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i en spennende jobb med et viktig samfunnsoppdrag
 • bred kontakt med ulike aktører og fagmiljø, både nasjonalt og internasjonalt
 • et godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer med høy faglig kompetanse
 • gode muligheter til videre kompetansebygging og utviklingsmuligheter
 • lønn etter avtale
 • medlemskap i Statens pensjonskasse med gode pensjons- og forsikringsordninger
 • fleksibel arbeidstid
 • muligheter for hjemmekontor inntil 2 dager i uken
 • fadderordning
 • lokalisert på Ullandhaug i Stavanger i moderne og trivelige kontorlokaler med individuelle kontorer. Gode parkeringsmuligheter og bussforbindelser i nærheten
 • aktivt bedriftsidrettslag og gode treningsfasiliteter i og utenfor kontorbygget
 • ordning med trim i arbeidstiden
 • tilgang til bedriftshytte

Kontaktinformasjon

 • Birgitte Rødsæther
  Leder Juridisk
  Telefon: 51873560, 91667841
 • Sigve Knudsen
  Direktør Rådgivning og regelverk
  Telefon: 51873560, 97513430

Havindustritilsynet skal legge premisser for, og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå innenfor helse, miljø, sikkerhet, beredskap og sikring, og gjennom dette også medvirker til å skape størst mulig verdier for samfunnet. Havindustritilsynet har også ansvaret for oppfølging av fornybar energiproduksjon til havs, CO2 transport og lagring og havbunnsmineraler. Til dette arbeidet trenger vi dyktige og motiverte fagfolk.

Som arbeidsgiver ønsker vi i størst mulig grad å gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor blir alle kvalifiserte kandidater med ulik arbeids- og livserfaring oppfordret til å søke jobb hos oss. Dette gjelder både kjønn, alder, etnisitet, funksjonsevne og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Havindustritilsynet jobber aktivt med IA-arbeid, som innebærer blant annet at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.

Dersom kandidater opplyser at de har nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn eller ikke kan dokumentere sammenhengende yrkeskarriere, kan opplysningen bli brukt til statistikkformål.