Matheson Mestad har fungert i stillingen siden Petter Wille gikk av i fjor.