Rønsen er nyutdannet jurist, og har en særlig interesse for barne- og familierett i tillegg til saker om pasientskadeerstatning.