Hun prosederer sivile saker, og hennes hovedfelt er saker innenfor kontraktsrett og entrepriserett, samt individuell arbeidsrett. Hun snakker norsk, polsk og engelsk.