Sarwar har en variert praksis med hovedvekt på familierett, strafferett og selskapsrett, og jobber både som forsvarer og bistandsadvokat.