Hun kommer fra stilling som advokat og daglig leder i Advokatfirmaet Lippestad og har bred erfaring fra offentlig forvaltning og privat virksomhet. Sommerset har også god innsikt i styrearbeid gjennom sine verv som styremedlem og styreleder i ulike selskaper og organisasjoner.