I perioden 2010-2016 jobbet Hillestad i Klima- og miljødepartementet, der han blant annet var del av den norske forhandlingsdelegasjonen ved vedtakelsen av Parisavtalen.