Mardazad arbeider med strafferett, som forsvarer og bistandsadvokat, og bistår også i saker som gjelder utlendingsrett, arbeidsrett, kontraktsrett, forvaltningsrett, arv, skilsmisse /skifte og barnevern / barnefordeling.