Lindboe har prosedyreerfaring fra alle alminnelige domstoler og fra Arbeidsretten. Han har arbeidet mye med saker innen individuell arbeidsrett, pensjonsrett, kollektiv arbeidsrett og erstatning.