Solhus skal arbeide innen fagområdene offentlige anskaffelser, kontrakt og prosess ved firmaets kontor i Oslo.