Hun har tidligere jobbet med generell EØS-rett hos EFTAs overvåkningsorgan, og med offentlige anskaffelser i Forsvarsmateriell. Reichelt var siste studieår ansatt som vitenskapelig assistent ved senter for Europarett, som en av tre redaktører av tidsskriftet Eurorett. Hun skrev samtidig sin masteroppgave, som dreide seg om klarspråk og gjennomføring av direktiver. Hun har også en mastergrad i engelsk litteratur.