Malik skal styrke Legalis’ avdeling på arv- og familierett, og bidra innenfor eiendom- og entreprisesaker, hvor han har særlig erfaring fra sin stilling i Ahus.