Svendsen arbeider med rådgivning og prosedyre, spesielt innen patentrett, varemerkerett og markedsføringsrett. Han har møterett for Høyesterett.