Erdal bistår også aktørene innen sektoren med rådgivning knyttet til det energiregulatoriske rammeverket, og med generell forretningsjuridisk rådgivning.