Kjøren skal også i fortsettelsen bistå privat, næringsdrivende og det offentlige.