Lindseth har betydelig erfaring relatert til transaksjoner, restrukturering av virksomheter herunder fusjoner, fisjoner og egenkapitaltransaksjoner. Han yter også løpende rådgivning innenfor selskapsrettslige og kontraktsrettslige problemstillinger.