Ekås har bred erfaring både fra nasjonal og internasjonal selskapsbeskatning, og er særlig spesialisert i skjæringspunktet mellom regnskap og skatt.