Saken reiste også spørsmål om norske domstolers jurisdiksjon. Dom i saken har ikke falt enda. Westengs første prøvesak var en straffesak. Sakens hovedspørsmål knyttet seg til adgangen til bruk av rettspsykiatrisk sakkyndighet som bevis under skyldspørsmålet i en drapssak.

Westeng har vært i Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson siden 2005, og jobber hovedsakelig med strafferett, familie og barn, erstatningsrett og alminnelig prosedyre for domstolene. Han er også sertifisert advokatmekler.