Adolfsen har fra tidligere arbeidserfaring som namsfullmektig, advokat og dommerfullmektig, Han har også vært kreditorutvalgsmedlem i utallige konkurs- og tvangsoppløsningsboer for Oslo byfogdembete.