I 2017 var Jarbø engasjert av Finansdepartementet som sekretær for Verdipapirlovutvalget i forbindelse med utvalgets utredning om gjennomføringen av EUs markedsmisbruksforordning i norsk rett.

Han begynte i Selmer som trainee i 2009.