Langeland er spesialist innen eiendomsrett, og har betydelig prosedyreerfaring for tingretter og lagmannsretter over hele landet.