Han arbeider primært med arbeidsrett og da i første rekke juridisk bistand til arbeidstakere i saker som omhandler oppsigelse og avskjed. I tillegg arbeider han mye med kjøpsrett og eiendomsrett. Han har verv som nestleder i Disiplinærutvalget i Norges Fotballforbund.